EKOEFEKT BIO 19

71 995,-

Category:

EKOEFEKT BIO 19

Optimální regulovaný výkon 10-25 kW

Palivo: dřevo

Dřevozplynovací kotel EKOEFEKT BIO 19 s mimořádnou regulovatelností je založen na principu dvoustupňového spalování, při kterém dochází ke zplyňování paliva s následným hořením vznikajících plynů. 

Dno a spodní část přikládací komory je vyloženo keramickými tvarovkami. Uprostřed dna je kruhový otvor pro odvod plynů ­ tryska. Tryska ústí do spalovací komory, vyložené keramickými tvarovkami. Teplosměnné plochy spalin jsou tvořeny bočními tahy za tvarovkami dohořívací komory a zadním výměníkem tvořeným samostatnými kanály. Kotel je opatřen izolací z minerálních vláken tl. 30 mm zakrytovanou pláštěm z ocelového plechu. Čelní stěna kotle obsahuje průzor opatřený keramickým sklem. Ovládací panel regulátoru je umístěn na horních dvířkách. Samotná regulační jednotka je umístěna na zadní stěně kotle. V čelní stěně kotle je krabička vzduchování s nezávislými vstupy primárního a sekundárního vzduchu. Vstupy jsou opatřeny vzájemně spřaženými klapkami, které zajištují, aby kotel samovolně nehořel na komínový tah. Vstupy jsou opatřeny posuvnou clonou pro nastavení poměru obou vzduchů. Kotel se dodává se spodními dvířky namontovanými na levé straně (panty na levé straně). Dvířka lze přemontovat na pravou stranu. Kotel se dodává se spalinovým hrdlem namontovaným na levé straně (při pohledu zepředu). Hrdlo lze přemontovat na pravou stranu. Přikládací horní dvířka jsou vybavena bezpečnostní aretací a posilovací vzpěrou, jejich těsnost je po zavření zajištěna dvojitou těsnící šňůrou.

EKOEFEKT BIO 19  
Jmenovitý výkon 19 kW                 
Optimální regulovaný výkon 10- 25 kW
Spotřeba paliva 1 – 5 kg/h
Optimální vytápěný prostor 600 m3
Účinnost v závislosti na palivu 90 %
Obsah násypky (standartní) 100 litrů
Max. prac. přetlak topné vody 300 kPa
Max. teplota topné vody 95 °C
Hluk kotle (ventilátoru) 55 dB
Hmotnost 370 kg
Výška kotle s násypkou (stand.)  1340 mm
Šířka kotle s násypkou (stand.) 570 mm
Hloubka kotle s násypkou (stand.) 645 mm
Vstupní a výstupní voda záv. G 6/4“
Průměr kouřovodu 120 mm
Teplota spalin 105 – 135 °C
Hmotnostní průtok spalin 0,02 kg/s
Elektrický příkon/napětí 32 W / 230 V / 50 HZ
Vodní objem 30 litrů
Doporučené palivo kusové dřevo dl 35 cm
Třída kotle (ČSN EN 303-5) 5
Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.  
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat